De Logopediepraktijk

De praktijk is gestart in Oldenzaal in 1985 en in 2004 is er een 2e locatie toegevoegd in Tubbergen. Als ZZP-er werk ik alleen, maar heb ik regelmatig contact met collega’s. Daarnaast werk ik steeds meer samen met andere disciplines, wat een waardevolle meerwaarde blijkt te zijn. In Oldenzaal werk ik op de woensdag, donderdag en de vrijdagmiddag. En in Tubbergen op de maandag en de dinsdag. Eventuele afwijkende dagdelen zijn bespreekbaar.

Logopedie in het kort:

Als logopedist houd ik me, kortweg gezegd, bezig met problemen in de communicatie, en het eten/drinken. Communicatie is luisteren (gehoor, begrijpen), spreken (articulatie en taal), lezen en schrijven, lichaamstaal (gebaren, mimiek), stemgebruik. Bij dit laatste speelt een correcte ademgebuik een grote rol en is ademtherapie een belangrijke element binnen de therapie. Dit ook bij de behandeling van stoornissen als COPD en Hyperventilatie. Mocht hierin een probleem ontstaan is de logopedist de aangewezen persoon om daar naar te kijken en te luisteren, te adviseren en zonodig te behandelen.

Daarnaast wordt de logopedist ook steeds meer ingeschakeld bij eet- en drinkproblematiek. In de laatste jaren heb ik mij meer en meer verdiept in de logopedie bij volwassenen/ouderen. In mijn praktijk werk ik met kinderen vooral aan afwijkende mondgewoontes. En met (meestal) volwassenen met slikstoornissen en verdere eetproblematiek. Voor preverbale logopedie (eet- en drinkproblemen bij zeer jonge kinderen) zult u doorverwezen worden naar een daarin gespecialiseerde logopedist.

Kijk voor verdere uitleg op pagina: stoornissen.

Verwijzing en aanmelding:
Sinds de invoering van de DTL (Directe Toegankelijkheid Logopedie) hoeft u in principe geen verwijzing meer te hebben van een huisarts, orthodontist, KNO-arts, neuroloog of andere specialist. Echter er zijn een aantal verzekeringen (zoals CZ, De Friesland en ENON)  die dit (in 2012) nog niet vergoeden en is een verwijzing nog steeds noodzakelijk. Kijk hiervoor uw eigen ziektenkostenpolis na.
In 2012 zit de logopedie nog volledig in het basispakket. De tarieven zijn wettelijk vastgesteld. Bij volwassenen worden de kosten van de behandelingen wel afgetrokken van het eigen risico.

Voor aanmelding kunt u mij telefonisch bereiken of via de pagina: contact.

Eerste afspraken:
Een eerste afspraak bestaat uit een aantal vragen (verplicht bij DTL) en een intake-gesprek. Zo mogelijk kan er gestart worden met een onderzoek, zoals een screening en/of een observatie. Er kunnen een aantal behandelingen meer nodig zijn om u (of uw kind) nader te onderzoeken. Na het onderzoek  volgt een gesprek en wordt er in overleg met u besloten of behandeling nodig is.

De behandeling:
De behandeling duurt een half uur per keer en is meestal één keer per week. De behandeling vindt plaats in de praktijk, tenzijde de behandelend arts anders heeft voorgeschreven. De duur van de therapieperiode is afhankelijk van de ernst en de progressie van de behandeling. Tussendoor wordt de behandeling regelmatig met u geëvalueerd. Vaak is het gewenst dat er contact is met andere disciplines, bijvoorbeeld met de behandelend arts, een oefen- of fysiotherapeut, de school van uw kind. Dit gebeurt echter alleen met uw toestemming!

Wat heb ik te bieden?
Als allroundlogopediste met een brede ervaring werk ik vanuit de cliënt. Wat heeft u of uw kind nodig om geholpen te worden. Welke therapieën zijn bruikbaar. Welke therapeutische wijze hoort bij u of uw kind? Niet iedereen is hetzelfde, dus niet iedere methode is bij iedereen toepasbaar. Wellicht dat anderen ingeschakeld moeten worden om de logopedische therapie tot een succes te brengen. Door de jaren heen zijn dan ook verschillende bijscholingen gedaan en er zullen de komende jaren nog vele volgen. En wordt er contact gelegd met andere disciplines voor andere inzichten.

Privacy:
Binnen de logopedische praktijk zal zorgvuldig worden omgegaan met uw gegevens. Hierbij wordt het privacyreglement van de NVLF, de beroepsvereniging, nageleefd.

Waarneming:
Bij waarneming door ziekte en/of vakantie zal dit alleen geschieden door een gediplomeerde logopediste.

Klachten:
Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. Het klachtenrecht van de NVLF is hieraan verbonden. De logopediepraktijk volgt de klachtenregeling van de NVLF.