Stoornissen

Home | Stoornissen

Wanneer logopedie

Heeft u problemen met praten of maakt u zich wel eens zorgen om de spraak van uw kind ? Vraagt u zich af of de logopedist iets voor u zou kunnen betekenen? De onderstaande signaleringslijst zou u kunnen helpen om te bepalen of logopedie zinvol kan zijn voor u of uw kind. Logopedisten onderzoeken, begeleiden en behandelen stoornissen op het gebied van taal, eten en drinken, mondgedrag, spraak, adem, stem, mimiek en gehoor. Ook geven zij scholing en preventie bij o.a. beroepssprekers, toneelspelers en zangers.

Spraakprobleem

Spraakprobleem

 • Stotteren
 • Slissen/lispelen (interdentaliteit)
 • Articulatiestoornissen (bepaalde klanken niet of moeilijk uit kunnen spreken)
 • Dysarthrie (problemen met praten/slikken na een beroerte)
 • Neusspraak
 • Onduidelijk spreken
Stemprobleem

Stemprobleem

 • Adem- en stemproblemen bij benauwdheid
 • Heesheid; een schorre stem
 • Adembeheersing als voorbereiding op zingen
 • Hyperventilatie Spreken in het openbaar (Niet door alle zorgverzekeraars vergoed!)
 • Stemproblemen en stemverandering o.a. bij transseksualiteit
Eet- en drinkprobleem

Eet- en drinkprobleem

 • Overgevoeligheid in het mondgebied
 • Open mondgedrag
 • Eet- en drinkproblemen
 • Duim-, vinger- of speenzuigen
 • Slikproblemen Mimetherapie
Taalprobleem

Taalprobleem

 • Taalontwikkelingsproblemen
 • Afasie (moeilijk op woorden komen/moeite met zinnen maken na een beroerte)
 • Totale communicatie (gebaren, pictogrammen, foto’s e.d.)
 • Dyslexie (lees- en schrijfproblemen)

Onze locaties

Logopedie Praktijk Th. de Ridder